Styrelse/kontakt

Arne Aggefors Minnesfond

24 december 1949 - TILL MINNET AV EN SOM VERKLIGEN GJORDE SKILLNAD - 22 april 2013

Styrelse/Kontakt

 

Stefan Högquist, Ordförande 0708-690633

stefan.hogquist@gmail.com

 

Claes Hallgren, Kassör 0705-830187

claes.hallgren@comhem.se

 

Nklas Gagnegårdh, sekreterare 0704-669876

 

Björn Lindberg, ord ledamot 0707-909999

 

 

Auktoriserad revisor:

Håkan Werell, Werells Revisionsbyrå, Tumba

hakan@werells.se

 

Arne Aggefors Insamlingsstiftelse

c/o Hallgren

Korpvägen 12

147 43 TUMBA

 

Bankgiro: 220- 7876

Bankkonto: SEB 5357- 1023919

 

Organisationsnummer: 802477-8683

Stiftelsenummer Länsstyrelsen: 1023774

 

 

Stiftelsen tecknas av ordförande i förening med två ordinarie ledamöter.

Tumba den 13 juni 2013

 

Arne Aggefors Minnesfond(reg Arne Aggefors Insamlingsstiftelse) är registerad hos Länsstyrelsen enligt 10 kap. 1 § i stiftelselagen(1994:1220)

 

Arne Aggefors Insamlingsstiftelse c/o Hallgren - Korpvägen 12 - 147 43 Tumba - kontakt@arnesminne.se