Styrelse/kontakt

Arne Aggefors Minnesfond

24 december 1949      - TILL MINNET AV EN SOM VERKLIGEN GJORDE SKILLNAD -                22 april 2013

Styrelse/Kontakt


Stefan Högquist, Ordförande           0708-690633

stefan.hogquist@gmail.com


Claes Hallgren, Kassör                       0705-830187

claes.hallgren@comhem.se


Nklas Gagnegårdh, sekreterare       0704-669876


Björn Lindberg, ord ledamot             0707-909999Auktoriserad revisor:

Håkan Werell, Werells Revisionsbyrå, Tumba

hakan@werells.se


Arne Aggefors Insamlingsstiftelse

c/o Hallgren

Korpvägen 12

147 43 TUMBA


Bankgiro: 220- 7876

Bankkonto: SEB 5357- 1023919


Organisationsnummer: 802477-8683

Stiftelsenummer Länsstyrelsen: 1023774Stiftelsen tecknas av ordförande i förening med två ordinarie ledamöter.

Tumba den 13 juni 2013


Arne Aggefors Minnesfond(reg Arne Aggefors Insamlingsstiftelse) är registerad hos Länsstyrelsen enligt 10 kap. 1 § i stiftelselagen(1994:1220)


Arne Aggefors Insamlingsstiftelse c/o Hallgren - Korpvägen 12 - 147 43 Tumba - kontakt@arnesminne.se